понедельник, 24 сентября 2012 г.

Рефлексія до модуля 10

Після вивчення цього модуля я зможу більш ефективніше навчати учнів музичному мистецтву відповідно до їх потреб. Нові інформаційні технології, підготовка цікавих творчих проектів з мистецтва допоможуть моїм учням зацікавитися мистецтвом і за допомогу моєї ролі  фасилітатора самостійно можуть здобувати нові цікаві знання. поширювати ідеї та смаостійно спілкуватися і обмінювати мистецькими ідеями за допомогою блогу, вікі, сатів тощо.
Я зможу більш ефективніше використовувати комп’ютерні технології для підтримки процесу самостійного навчання учнів, пропонувати учням індивідуальні, парні. групові проекти з тем року, зробивши при цьому нові документи для фасилітації, список необхідних посилань, розміщенню потрібної інформації в блозі та постійному процесу обміну ідеями  та підвищенню не тільки рівня загальних знань, а і формування ціннісного тавлення до мистецтва в цілому.

Рефлексія до модуля 9

Цей модуль допоміг мені зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання, а саме: під час навчання вчитель створює відповідні електронні таблиці та опитувальники, в яких  запитання подає у вигляді диференційних, різнорівневих завдань та запитань різного ступеню складності (відповідно до вимог стандарту та індивідуальних можливостей окремих учнів).Важливого знання набувають у цьому процесі документи для фасилітації, які створює вчитель на допомогу учням під час роботи над проектом.

Рефлексія до модуля 7

Я зрозуміла, як само можна ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології під час роботи над проектом з учнями з метою їх підтримки та оцінювання виконаних робіт. Завдяки різним формам і методам оцінювання під час виконання роботи можна використовувати оцінювання декілька разів - на початку роботи. в процесі виконання проекту та наприкінці роботи. Завдяки створенню тестів, анкет, електронних таблиць учні не тільки перевіряють власний рівень, але й вчаться поступово здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання виконаної роботи, а вчитель може прослідкувати загальний рівень активності класу та активність і ефективність роботи кожного учасника проекту.

Рефлексія до модуля 6

Я дізналася. що навчання, в якому використовуються мережеві опитувальники та навчання, в якому використовується співробітництво на базі сервісів Веб- 2.0 створює важливі та ефективні умови  для покращення процесу навчання учнів та оцінювання проектних робіт.
Вчитель має приймати активні щодо безпечної роботи  в Інтернеті та пояснює особливості роботи нових інтерактивних сервісів Інтернету, які допомгають змінити традиційні шляхи співробіництва та взагалі покращити навчання.
Наступні ресурси, що використовуються для спільного навчання і спіпраці як блог, вікі, вебсайти (для спільного розміщення та редагування документів), сайти списків та спільних закладок допоможуть учителю організувати навчання на нових засадах. Учні мають змогу в школі і вдома, під час вихідних або канікул самостійно редагувати власні документи, працювати на виконання тестів та виконувати творчу роботу над проектами 

четверг, 13 сентября 2012 г.

Рефлексія до мудуля 8

Я впевнена, що створення системи оцінювання допоможе мені покращити навчальний процес. Саме оцінювання, яке відбувається на протязі всієї роботи в проекті допомагає прослідкувати активність школярів, їх власний внесок в роботі проекту та визначити чи всі знання і навички, які зазначені в навчальних цілях проекту.
Після вивчення модулю я зрозуміла, що учитель має постійно залучати учнів до процесу оцінювання та керуватися головними навчальними цілями роботи в проекті, яке було визначено на початку роботи. Актуальним стає той факт, що оцінювання будується перш за все навколо навчальних потреб учнів. В системі оцінювання учителю слід звертати увагу на розкритті змісту навчальної теми проекту, а також і на практичному використанню в проектній діяльності учнів навичок 21 століття.

среда, 12 сентября 2012 г.

Рефлексія до модуля 5

Сьогодні  я дізналася як можу використовувати Інтернет-ресурси з метою підтримки свого викладання музичного мистецтва в школі  для надання  корисної допомоги учням у навчанні, а саме: створення відповідних  тестів різних рівней (з диференціойваними запитаннями для учнів) до пройденої або наступної теми семестру, які я можу розіслати на електоронну адресу або розмістити на своїй строрінці вікі, в блозі та таким чином перевірити рівень знань учнів з теми або рівень зацікавленості лдітей до теми.
Завдяки використанню Інтернет-ресурсів в процесі навчання  я зможу виховувати  почуття відповідальності дітей у процесі навчання  та контролювати і допомагати відповідне використання учнями Інтернет-ресурсів як на уроках, так і в позаурочний час.

вторник, 11 сентября 2012 г.

Рефлесія до модуля 4

В процесі роботи над модулем 4 я зрозуміла як в процесі особистісно орієнтованого навчання можна спланувати оцінювання учнів на початку роботи над проектом (оцінювання навчальних потреб учнів), в процесі роботи над проектом (у тому числі робота в малих групах і самостійна пошукова діяльність), оцінювання учнівських робіт по завершенню роботи з теми.